EXAMENUL TĂU Evaluare națională - Matematică -  Acasă
...
Pregătire Matematică
Aici găsești lista capitolelor din care pot apărea subiecte la Evaluarea Națională, în ordinea în care să le înveți. În fiecare din acestea vei găsi filme din care poți învăța, exerciții rezolvate și teste de evaluare.

Conținut disponibil. Se reînnoiește zilnic.

Ai acces la 2 teste & 2 filme/fise/foto in fiecare zi gratuit

...

0 din 2 teste folosite ...

...

0 din 2 filme/fise/foto folosite


Vrei acces nelimitat să înveți mai repede? Încearcă Planul Plus. ...
Vezi abilitățile tale: ...

Începe un test la oricare din capitole, pentru a-ți debloca abilitățile!

Statistică Geometrie
plană
Algebră
clasele
V - VII
Algebră
clasa
a VIII-a
Geometrie în spațiu ... ... ... ...
Vezi abilitățile tale: ...

Începe un test la oricare din capitole, pentru a-ți debloca abilitățile!

Statistică Geometrie
plană
Aritmetică Algebră Geometrie în spațiu ... ... ... ...
...

Caută capitolul dorit mai jos!

...

Capitole cu exerciții și teoria de care ai nevoie


I. Algebră clasele V - VII
Capitol neînceput
...
Mulțimea numerelor naturale. Operații cu numere naturale
Clasa: V

Începe aici

...
Capitol neînceput
...
Divizibilitatea numerelor naturale
Clasa: V, VI
...
Capitol neînceput
...
Fracții ordinare și zecimale
Clasa: V
Capitol neînceput
...
Numere raționale
Clasa: VI, VII
Capitol neînceput
...
Mulțimi. Numere
Clasa: VI
...
Capitol neînceput
...
Rapoarte și proporții
Clasa: VI
Capitol neînceput
...
Numere reale
Clasa: VII
...
Capitol neînceput
...
Ordinea operațiilor și folosirea parantezelor
Clasa: VI, VII
Capitol neînceput
...
Mulțimea numerelor întregi
Clasa: VIII
Capitol neînceput
...
Ecuații, inecuații, sisteme
Clasa: VI, VII
Capitol neînceput
...
Mulțimi. Numere
Subcapitolul 2
Clasa: VI
...
Capitol neînceput
...
Ecuații, inecuații, sisteme
Subcapitolul 1,
Lecția 4
Clasa: VI, VII

II. Geometrie plană clasele V-VII
Capitol neînceput
...
Noțiuni fundamentale de geometrie plană
Clasa: VI
Capitol neînceput
...
Unități de măsură
Clasa: V
Capitol neînceput
...
Unghiuri
Clasa: V, VI
...
Capitol neînceput
...
Paralelism și perpendicularitate în plan
Clasa: VI
Capitol neînceput
...
Triunghi. Congruența triunghiurilor
Clasa: VI
...
Capitol neînceput
...
Relații metrice în triunghiul dreptunghic
Clasa: VI, VII
Capitol neînceput
...
Patrulatere
Clasa: VII
...
Capitol neînceput
...
Perimetre și arii
Clasa: VII
Capitol neînceput
...
Cercul
Clasa: VI, VII
Capitol neînceput
...
Asemănarea triunghiurilor
Clasa: VII
...

III. Algebră clasa a VIII-a
Capitol neînceput
...
Calcul algebric
Clasa: VIII
Capitol neînceput
...
Fracții algebrice
Clasa: VIII
...
Capitol neînceput
...
Ecuații, inecuații, sisteme
Subcapitolul 1, Lecția 3
Clasa: VIII
Capitol neînceput
...
Funcții
Clasa: VIII
...
Capitol neînceput
...
Produs cartezian
Clasa: VIII
Capitol neînceput
...
Statistică
Clasa: VIII

IV. Geometrie în spațiu clasa a VIII-a
Capitol neînceput
...
Elementele geometriei în spațiu
Clasa: VIII
...
Capitol neînceput
...
Corpuri geometrice
Clasa: VIII
Capitol neînceput
...
Paralelism în spațiu
Clasa: VIII
Capitol neînceput
...
Perpendicularitate în spațiu
Clasa: VIII
Capitol neînceput
...
Teorema celor trei perpendiculare
Clasa: VIII
...
Capitol neînceput
...
Unghiuri în spațiu
Clasa: VIII
Capitol neînceput
...
Arii și volume
Clasa: VIII